آزمون شخصيت
1-چنانچه همين طور که درخيابان راه مي رويد، شخصي به طور غير عمد به شما تنه بزند، بلافاصله شروع به داد و بيداد کرده و از او بازخواست مي کنيد؟ بلي خير
2-آيا مي توانيد با شخص ناشناسي که به عنوان مزاحم تلفني چندين بار شما را از خواب بيدار کرده، با آرامش صحبت کنيد؟ بلي خير
3-آيا هرگز آنقدر عصباني شده ايد که چيزي را به بر زمين زده و بشکنيد؟ بلي خير
4-آيا توان شنيدن حرفهاي مخالف خود را داريد، بدون آن که وسط حرفش دويده و به او پرخاشگري کنيد؟ بلي خير
5-آيا کوچکترين نگراني، بيماري و اضطرابي شما را به ياد مرگ مي اندازد؟ بلي خير
6-آيا خوش خواب هستيد و همين که سرتان را روي بالش گذاشتيد به خوابي خوش فرو مي رويد؟ بلي خير
7-اگر پولي از کسي قرض گرفته ايد، اما پرداخت آن را تا روزي که طرف متذکر شود، فراموش کرده باشيد، آيا از يادآوري صاحب پول ناراحت و دلخور مي شويد؟ بلي خير
8-آيا به نظر شما با صبر و حوصله مي توان نتيجه بهتري از کارها گرفت؟ بلي خير
9-آيا با شنيدن هر صداي ناگهاني و بلندي مثل بوق ماشين، رعد و برق، فرياد يا ترمز ناگهاني اتومبيل، از جاي مي پريد و وحشتزده مي شويد؟ بلي خير
10-اگر مجبور باشيد درمورد يک مساله مهم بلافاصله تصميم بگيريد، آيا آن را به روز بعد موکول مي کنيد تا بتوانيد در خلوت شب بهتر فکر کنيد؟ بلي خير
11-آيا چنانچه پليس راهنمايي و رانندگي بدون اينکه کوچکترين خلافي انجام داده باشيد، شما را جريمه کند، مي توانيد خونسردي خود را حفظ کنيد؟ بلي خير
12- آيا عادت به ناخن جويدن داريد؟ بلي خير
13- آيا جزو کساني هستيد که به هنگام فکر کردن، مرتب لب خود را گاز مي گيريد؟ بلي خير
14-چنانچه ناظر بر دعوايي ناجوانمردانه باشيد، آيا مي توانيد خود را کنترل کرده و از کوره در نرويد؟ بلي خير
15-چنانچه با دوست يا نامزد خود درپارک يا رستوراني قرار داشته باشيد و او نيم ساعت بعد شما برسد، آيا مي توانيد خود را کنترل کرده و به محض ديدنش به او نپريد و به وي اجازه دهيد که علت دير کرد خود را توضيح دهد؟ بلي خير
16-آيا درحين ديدن يک مسابقه هيجان انگيز مانند فوتبال بين دو تيم مورد علاقه تان و تيم ديگر، آنقدر هيجان زده مي شويد که مرتب جيغ و داد مي کنيد؟ بلي خير
17-اگر دوستتان شوخي نه چندان جالبي بکند، مثلاً مهمترين دفتري را که به آن احتياج داريد، از دسترس شما پنهان نگاه داشته و پس از دو الي سه روز آن را به شما پس بدهد، آيا مي توانيد صبورانه با اين مساله برخورد کنيد؟ بلي خير
18-اگر براي خريد داخل فروشگاهي شويد و فروشنده چندان با شما برخورد جالبي نداشته باشد، آيا بدون خريد کردن فروشگاه را ترک مي کنيد؟ بلي خير
19-آيا با انتقام گرفتن موافقيد؟ بلي خير
20-آيا وجود امتحاني مهم براي روز بعد شما را مضطرب و نگران مي سازد؟ بلي خير
21-آيا جزو افرادي هستيد که ناراحتي و تشويق بلافاصله در چهره تان مشخص مي شود؟ بلي خير
22-آيا احساس مي کنيد زندگيتان هميشه برلبه يک پرتگاه است؟ بلي خير