* گناه بهار چيست، اگر ما هنوز در خواب زمستاني هستيم؟ * بهار، فلسفه ساده‌اي است براي آن‌که بدانيم زمين عرصه کوچ است. * نه زمستاني باش که بلرزاني، نه تابستاني که بسوزاني، بهاري باش که بروياني. * بهترين روزهايت را به کساني هديه کن که بدترين روزها را در کنارت بودند. * در ميان هر سيب دانه‌ها محدود است. در ميان هر دانه سيب‌ها نامحدود. داستاني است عجيب! دانه باشيم نه سيب! * اظهار کردن چيزي قبل از آن‌که محکم و پايدار شود، باعث تباهي آن مي‌شود.(امام جواد سلام الله عليه) * سه خصلت است که در هر کس باشد، پشيمان نمي‌شود: شتاب نکردن در کارها، مشورت در کارها و توکل بر خدا هنگامي که بر انجام کاري تصميم مي‌گيرد. .(امام جواد سلام الله عليه) * بدترين آدميان کساني‌اند که زود به خشم مي‌آيند و دير خشنود مي‌شوند. (پيامبر اکرم) * بزرگراه موفقيت پر از زن‌هايي است که شوهران خود را به پيش برده‌اند.

ازدواج

به صفحه آزمون سايت خوش آمديد
کاربر گرامی لطفا توجه داشته باشيد که آزمون هاي مورد استفاده در سايت با دقت کامل و بدون خطا ويژگي مورد نظر شما را نمي سنجد و اساسا چنين کاري غير ممکن بنظر مي رسد اما اين آزمون ها اطلاعات خوبي را در زمينه هاي مورد سنجش خود در اختيار شما قرار مي دهد که با استفاده از نتايج ذکر شده در آزمون ها مي توانيد برآوردي از ويژگي هاي رواني خود داشته باشيد.
در صورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: